Ana içeriğin başı

Yasal Bilgiler

Yatırım Kuruluşlarının İnternet Sitesinde Yer Verilmesi Gerekenler

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi TL 7.000.000 olan HSBC Yatırm, HSBC Bank A.Ş.'nin iştirakidir.

Genel Müdürü Cem Öksün olan HSBC Yatırım, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası ürünlerinin alım-satım işlemlerinde aracılık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmeti

Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler

Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü Veriliş Tarihi Numarası
Geniş Yetkili Aracı Kurum 01/02/2016 G-048 (325)
 

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar - -
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler - -
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar - -
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
1.vi. Diğer Türev Araçlar - -
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar İzin Var -
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzin Var -
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzin Var -
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzin Var -
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzin Var -
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar -
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar -
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar -
3.vi. Diğer Türev Araçlar -
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
6.i. Aracılık Yüklenimi İzni Var
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
7. Saklama Hizmeti  
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti -

HSBC Yatırım, Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası Vadeli İşlemler Piyasalarında faaliyet göstermektedir.

Müşterilerimiz HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ acentesi olan HSBC Bank Şubeleriİnternet Bankacılığı ve Telefon Bankacılığı aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilirler.

b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgileri

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur ve HSBC Bank A.Ş.'nin iştirakidir.

Detaylı bilgi: HSBC detaylı bilgi

c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri

1. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

 • Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mâli durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
 • Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
 • Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
  • 1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
  • 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
  • 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
  • 4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
  • 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
  • 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
  • 7. Yatırım kuruluşu, yatırım tercihlerini etkileyebilecek, kamunun değerlendirilmesine sunulmuş veya sunulmamış, özel olarak derlenmiş, nesnel piyasa verilerini müşterileri ile paylaşabilir. Ancak bu bilgilerin herhangi bir şekilde yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri sağlaması veya kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir.
  • 8. İşlemlerinize başlamadan önce yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

   Yukarıdaki tüm hususları okuyup anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

2. Vadeli İşlem Temel Bilgiler Dökümanı

 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri – Temel Bilgiler Dokümanı yatırımcıların vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin yapısını, temel bilgilerini ve risklerini anlaması ve yatırım kararlarını daha bilinçli almasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge satış veya pazarlama dökümanı değildir. Yatırımcıların vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapmadan önce bu dökümanı okuyup daha bilinçli bir karar vermeleri önerilir.
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Hakkında

  Vadeli İşlem Sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren ve organize bir borsa olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’nda işlem gören sözleşmelerdir.

  Vadeli İşlem Sözleşmeleri, genellikle mallara (tarımsal ürünler, enerji ürünleri, metaller), hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz oranlarına veya dövize dayalı olarak düzenlenmektedir.

  Opsiyon Sözleşmeleri, opsiyonu alan tarafa ödediği opsiyon primi karşılığında belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizi alma veya satma hakkı veren; satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir. Opsiyon sözleşmeleri halihazırda VİOP’ta işlem görmemektedir.
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Yatırım Amaçları

  Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında şu amaçlarla işlem yapılmaktadır:
  • Korunma Amaçlı İşlemler: Spot piyasada pozisyonu olup fiyat riskinden korunmak isteyen yatırımcılar gelecekteki fiyatı sabitlemek amacıyla işlem yaparlar. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, spot piyasada ortaya çıkan risklerin ortadan kaldırılması ya da yönetilmesi, gelecekteki fiyat değişimlerine karşı bugünden alım-satım yapılması sonucu tarafların olası fiyat dalgalanmalarına karşı korunmalarını sağlar.
  • Spekülasyon Amaçlı İşlemler: Spekülasyon amaçlı işlem yapan yatırımcılar fiyat hareketlerinden kazanç sağlamak üzere risk alırlar, bu suretle piyasaların likit olması sağlanır.
  • Arbitraj Amaçlı İşlemler: Aynı anda, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasalar arasındaki fiyat farklarından veya spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki fiyat farklılıklarından faydalanarak kar elde etmek amacıyla yapılan işlemlerdir. Aynı anda bir piyasada alım, diğer piyasada da satım yapıldığı için açık pozisyon taşınmamakta, herhangi bir risk alınmamaktadır.
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Risk ve Getiri Profili Hakkında

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, risk profili “Çok Yüksek Risk” olan müşteriler ile uyumludur. “Çok Yüksek Risk” profili ile uyumlu ürünler, çok daha yüksek yatırım riski içerdiği için fiyatlarında büyük oranda dalgalanma yaşanma ihtimali olan yatırım ürünleridir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri düşük ve orta düzey risk profilindeki ürünlere kıyasla daha yüksek getiri imkanı sağlayabileceği gibi yine bu ürünlere kıyasla anapara değer kaybı yaşama ihtimali çok daha yüksektir.
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi Türleri

  Vadeli işlem sözleşmelerinde alınan pozisyon türleri şunlardır:
  • Uzun Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmesi satın alarak uzun pozisyon alan taraf, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.
  • Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmesi satarak kısa pozisyon alan taraf, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

   Uzun veya kısa pozisyon sahibi olan taraflar pozisyonları kapatmak istediklerinde, kısa pozisyon sahibi iseler aynı sözleşmede alım, uzun pozisyon sahibi iseler aynı sözleşmede satım yaparak (ters işlem yaparak) sahip oldukları pozisyonu kapatabilirler.

  Opsiyon sözleşmelerinde alınabilecek pozisyon türleri şunlardır:
  • Alım Opsiyonu: Sözleşmeyi alan tarafa gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa bugünden ilgili varlığın fiyatını sabitleyip gelecekteki fiyat artışından kar elde etmek için opsiyonu satıcıya prim ödeyerek alım opsiyonunu satın alır. Alım opsiyonu satın alan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ödemiş olduğu opsiyon primi kadardır.

   Sözleşmeyi satan tarafa opsiyonun kullanılması durumunda gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan satma yükümlülüğü getiren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının düşeceğini düşünüyorsa gelecekteki fiyat düşüşünden kar elde etmek için alıcının ödedeği prim karşılığında alım opsiyonu satar. Alım opsiyonu satan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ilgili varlığın fiyatına bağlı olarak sınırsızdır.
  • Satım Opsiyonu: Sözleşmeyi alan tarafa gelecekte belirli bir varlığı, belirli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının düşeceğini düşünüyorsa bugünden ilgili varlığın fiyatını sabitleyip gelecekteki fiyat düşüşünden kar elde etmek için satıcıya prim ödeyerek satım opsiyonunu satın alır. Satım opsiyonu satın alan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ödemiş olduğu opsiyon primi kadardır.

   Sözleşmeyi satan tarafa opsiyonun kullanılması durumunda gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma yükümlülüğü getiren opsiyon sözleşmeleridir. Yatırımcı varlığın fiyatının artacağını düşünüyorsa gelecekteki fiyat artışından kar elde etmek için alıcının ödedeği prim karşılığında satım opsiyonu satar. Satım opsiyonu satan yatırımcının kaybedebileceği maksimum tutar ilgili varlığın fiyatına bağlı olarak sınırsızdır.
 • Vadeli İşlem Sözleşmesi İşlem Teminatları ve Takas Merkezi

  Organize bir piyasa olan VİOP’ta yatırımcılar, spot piyasalara oranla daha düşük teminat oranı ile işlem yapabilirler; dolayısıyla kaldıraç oranı sayesinde işlem tutarına oranla daha düşük miktardaki teminat tutarı ile pozisyon alabilirler.

  Vadeli İşlem Sözleşmelerinde pozisyon alan tarafların her birinin belirli bir teminat yatırması zorunludur. Yatırımcılar, pozisyon açılırken işlem yapılacak sözleşme için başlangıç teminatı yatırmak zorundadır. Teminatlar her gün piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilir ve sürdürme teminatı adı verilen, korunması gereken alt düzeyin altına düşmemesi için gerektiğinde tamamlatılır. Takas merkezi ayrıca, işlem teminatları ile oluşan kar ve zararı günlük olarak ilgili hesaplara aktarır.
 • Ücret ve Komisyon Bilgileri

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi alış/satış işlemlerinde azami %0.10 (onbinde 10) komisyon oranı tahsil edilir.
 • Vergi

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı kontratlardan sağlanan kazançlar %0, diğerlerinden sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabidir.
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine Ait Temel Riskler
   
  • Piyasa Riski: Dayanak varlığın fiyatındaki hareketlerden dolayı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin değeri azalabilir ve buna bağlı olarak anaparadan kayıplar yaşanabilir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırımcı aracı kuruluşa yatırdığı teminatın tümü kaybedilebileceği gibi, kayıplar toplam teminatları dahi aşabilecektir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dayanak varlıkların fiyatlarından kaynaklanan riskleri taşıdığından bu ürünler HSBC Bank A.Ş. ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.
  • Kaldıraç Etkisi Riski: Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Karşı Taraf Riski: Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde karşı aracı kurumun takas yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeme riski mevcut olup Takasbank alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda davranmak suretiyle bu riski minimize etmektedir.
  • Likidite Riski: İkincil piyasalarda, yatırımcının ürünlerini nakde çevirebilmelerine ilişkin risk bulunmaktadır. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur.
  • Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı, ayrıca faiz ve kur politikaları ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişikliklerde vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir.
  • Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini tanımlar. Yatırım süreçleri iç kontrol ve risk yönetimi departmanları tarafından gözetlenmekte ve düzenleyiciler tarafından denetlenmektedir.

   Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde pozisyon alındığında, piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırılan teminatın tümü kaybedilebilceği gibi, kayıplar toplam teminatları dahi aşabilecektir. Bu nedenle risk iştahınızın ve profilinizin bu ürüne uygun olması gerekmektedir.
  • Yatırımcı Tazmin Merkezi Güvence Miktarı

   Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri her bir yatırımcı için 100.000TL’ye kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin güvencesi altındadır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri HSBC Bank A.Ş.‘nin ya da HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir.
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Alım-Satım Bilgileri

   Vadeli İşlem Sözleşmesi işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları (VİOP) nezdinde ikincil piyasada gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda VİOP’ta opsiyon sözleşmeleri işlem görmemektedir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası seans saatleri aşağıda yer almaktadır.
    
   T günü 08:45-09:15: İşlem Yapılmayan Dönem

   09:15-17:45: Normal Seans

   17:55: Uzlaşma Fiyatlarının İlanı ve Teminat Tamamlama Çağrılarının Yayınlanması

   17:55: Takas Süresinin Başlangıcı
   T+1 günü $100

   14:30: Takas Süresinin Sonu (Nakdi Uzlaşma)

   16:30: Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan Sözleşmeleri – Nakit Yükümlülüğü)
   T+2 günü 16:30: Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Döviz Sözleşmeleri)
   Teslimat Günü 14:00: Takas Süresinin Sonu (Fiziki Teslimatlı Canlı Hayvan Sözleşmeleri – Fiziki Teslimat Yükümlülüğü)


   Vadeli İşlem Sözleşmesi alım satım talimatları seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş. şubeleri aracılığıyla verilebilir.
  • Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası – Geçmiş Dönem Verileri

   Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)’nda işlem gören sözleşmeler ile ilgili detaylı bilgilere, piyasa işleyiş esaslarına ve geçmiş dönem verilerine VİOP’un internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

   Vadeli Opsiyon Piyasa Verileri
  • Yatırım Tavsiyesi Niteliğinin Bulunmaması

   Okuyucular, bu dokümanda atıf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır.

   Bu temel bilgiler dokümanında yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ait bilgi ve detaylar genel niteliktedir; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu ürün mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

   HSBC Grubunun hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilmektedir.
  • Yasal Uyarı

   HSBC Bank A.Ş. bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere BDDK, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK; HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmişlerdir ve söz konusu kurumların gözetim ve denetimine tabidirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aynı zamanda Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş birer borsa üyesidirler. HSBC Bank A.Ş şubeleri aracılığıyla müşterilerden alınan vadeli işlem alım satım emir ve işlemleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa’ya iletilmekte ve gerçekleştirilmektedir.
  • Genel Bilgiler

   Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yatırım yapılmadan önce ürünün riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dokümanda belirtilen koşulların tümü ileride değiştirilebilir. Ürün ve/veya hizmet tanıtım amaçlı bu döküman HSBC Bank A.Ş ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

   Bu döküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

   Yukarıdaki açıklamaları bulunan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ürününün Temel Bilgiler Dokümanı’nı aldığımı, okuduğumu, anladığımı, bu belgelerde yer alan şartları ve bilgileri kabul ederek, bilerek talepte bulunduğumu beyan ve kabul ederim. İşbu temel bilgiler dokümanının bir örneği de tarafıma verilmiştir.

  3. Hisse Senedi Temel Bilgiler Dökümanı

  • Hisse Senedi – Temel Bilgiler Dokümanı, yatırımcıların hisse senedinin yapısını, temel bilgilerini ve risklerini anlaması ve yatırım kararlarını daha bilinçli almasına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge satış veya pazarlama dokümanı değildir. Yatırımcıların hisse senedine yatırım yapmadan önce bu dokümanı okuyup daha bilinçli bir karar vermeleri önerilir.
  • Hisse Senedi Hakkında

   Hisse senedi anonim şirketler tarafından ihraç edilen ve şirket sermayesine katılım payını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse senedine yatırım yapılması Borsa İstanbul’da işlem gören anonim şirketlere ortak olmayı ifade etmektedir.
  • Hisse Senedinin Yatırım Amacı

   Hisse senedinde iki temel getiri imkanı bulunmaktadır:
   • - Sermaye Kazancı: Kısa/uzun vadedeki fiyat değişikliklerinin değerlendirilmesiyle, hisse senedi alım satımından sermaye kazancı elde etme imkanı bulunmaktadır.
   • - Kâr Dağıtımı: Yatırım yapılan anonim şirketler genel kurullarında kâr dağıtım kararı da alabilirler. Bu durumda hisse senedi yatırımcıları kâr payı (temettü) ödemelerinden faydalanma hakkına sahip olurlar.
  • Hisse Senedi Risk ve Getiri Profili Hakkında

   Hisse senedi, risk profili “Çok Yüksek Risk” olan müşteriler ile uyumludur. “Çok Yüksek Risk” risk profili ile uyumlu ürünler, daha yüksek yatırım riski içerdiği için fiyatlarında büyük oranda dalgalanma yaşanma ihtimali olan yatırım ürünleridir. Hisse senedi düşük ve orta düzey risk profilindeki ürünlere kıyasla daha yüksek getiri imkanı sağlayabileceği gibi yine bu ürünlere kıyasla anapara değer kaybı yaşama ihtimali çok daha yüksektir.
  • Ücret ve Komisyon Bilgileri

   Hisse senedi alış/satış işlemlerinde azami %0.2 (binde 2) oranında komisyon tahsil edilmektedir. Adınıza işlemleri gerçekleştirilen hisse senetleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)’na ödenen saklama ücreti ve komisyon uygulaması aşağıda yer almaktadır. Hisse senetleri için MKK’ya ödenen tüm ücretlerin detaylarına Ürün ve hizmet ücretleri sayfasından ulaşılabilir. Belirtilen ücret ve komisyonların tümü MKK’ya gelir olarak aktarılmaktadır.
    
   MKK Ücreti Geçerli Olan Ücret ve Komisyonlar
   Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti Piyasa değeri üzeriden yıllık Yüzbinde 6,5 alınır.
   Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Hisse Senetleri Saklama Ücreti Nominal değer ile piyasa değerinden düşük olanı üzerinden yıllık Yüzbinde 6,5 alınır.
  • Vergi

   Gerçek kişiler için; hisse senedi alım-satım işlemlerinden elde edilen gelirler %0 stopaja tabidir. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı (“MKYO”) hisse senetleri alım-satım işlemlerinden elde edilen gelirler %10 stopaja tabidir.

   Hisse senedi temettü (kar payı) dağıtımları %15 stopaja tabidir. MKYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı hisse senetleri kar payı dağıtımları %0 stopaja tabidir.
  • Hisse Senedine Ait Temel Riskler
    
   • Piyasa Riski: Hisse senedinin fiyatlarındaki hareketlerden dolayı hisse senedinin değeri azalabilir ve buna bağlı olarak yatırımcı anaparadan kayıplar yaşayabilir. Yatırımcı hisse senedine yatırdığı anapara tutarını geri alamayabilir; Hisse senetleri, anonim şirketlerin mali yapısından kaynaklanan riskleri taşıdığından bu ürünler HSBC Bank A.Ş. ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından garanti edilmemektedir.
   • Karşı Taraf Riski: Hisse senedi işlemlerinde karşı aracı kurumun takas yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeme riski mevcut olup, Takasbank alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda davranmak suretiyle bu riski minimize etmektedir. Yatırımcı, satın almış olduğu hisse senetlerini ihraç etmiş olan anonim şirketin mali yapısının zayıflaması veya iflas etmesi sonucunda anaparasının tamamını veya bir kısmını kaybedebilir.
   • Likidite Riski: İkincil piyasalarda, yatırımcının ürünlerini nakde çevirebilmelerine ilişkin risk bulunmaktadır. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur.
   • Ülke Riski: Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı, ayrıca faiz ve kur politikaları ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişiklikler de hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara sebep olabilir.
   • Operasyonel Risk: Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini tanımlar. Yatırım süreçleri iç kontrol ve risk yönetimi departmanları tarafından gözetlenmekte ve düzenleyiciler tarafından denetlenmektedir.

    Hisse senedinin geçmiş performansı gelecek performansı için gösterge değildir. Hisse senedi alım satımında, payların değer kaybetmesi halinde zarar etme ve yatırım yaptığınız firmanın iflası halinde yatırdığınız paranın tümünü dahi kaybetme riski bulunmaktadır. Bu nedenle risk iştahınızın ve profilinizin bu ürüne uygun olması gerekmektedir.
  • Yatırımcı Tazmin Merkezi Güvence Miktarı

   Hisse senetleri her bir yatırımcı için 100.000TL’ye kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin güvencesi altındadır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Hisse senetleri HSBC Bank A.Ş.‘nin ya da HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir.
  • Hisse Senedi Alım-Satım Bilgileri

   - Hisse senedi emirleri günün her saati iletilebilmekle birlikte, alım-satım işlemleri Borsa İstanbul Pay Piyasası Seans Saatleri doğrultusunda iş günlerinde Borsa İstanbul'un 30 Kasım 2015 Pazartesi gününden itibaren geçiş yaptığı BISTECH sistemi nedeni ile artık bir işlem gününde tek seans ve gün ortasında saat 12:30–13:30 arasında tüm piyasada tek fiyat işlem yöntemi uygulanacaktır. Hisse senedi alım-satım işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki ikincil piyasada gerçekleştirilmektedir" yönünde bilgi bulunmaktadır.

   - Alım-satım işleminin gerçekleşmesinden iki iş günü sonra (takas günü) para ve hisse senedi transferi gerçekleşmektedir. Hisse senedi işlemine konu olacak müşteri nakit bakiyesi müşterinin tercihleri doğrultusunda HSBC Bank A.Ş. B Tipi Likit Fon / HSBC Bank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ya da diğer ürünlerde değerlendirilmekte ve takas süresi gelene kadar geçecek olan iki günlük süre içinde blokeye alınmaktadır.

   - Hisse senedi pay alım-satım talimatları, seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş. şubeleri, Telefon Bankacılığı ve İnternet Bankacılığı aracılığıyla verilebilir.

   - Hisse senetlerinin cari değerlerine HSBC Bank İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş. şubeleri aracılığıyla ulaşılabilinir. Yatırımcıların hisse senedi payları, MKK nezdindeki hesaplarında kaydi olarak izlenmektedir.
  • Hisse Senedi Geçmiş Performansı -Detaylı Bilgiler

   Hisse senetlerine ait geçmiş performans bilgileri Borsa İstanbul’un internet sayfasında detaylı olarak izlenebilmektedir (“Aylık Fiyat ve Getiri Verileri”: http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hissesenetleri-piyasasi-verileri/hisse-senedi-bazinda-veriler).

   Hisse senetleri ile ilgili detaylı bilgiye Hisse Senedi Piyasaları linkinden ve seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş şubelerinden ulaşılabilinir.
  • Yatırım Tavsiyesi Niteliğinin Bulunmaması

   Okuyucular, bu dokümanda atıf yapılan ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve bu dokümanda verilen bilgiler bir yatırım tavsiyesi olarak esas alınamaz.

   Bu temel bilgiler dokümanında yer alan hisse senedine ait bilgi ve detaylar genel niteliktedir; yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Bu ürün mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

   HSBC Grubunun hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu dokümanda belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilmektedir.
  • ABD ve Kanada Yerleşiklere Yatırım Ürünü Satılamaması

   Uluslararası yasa ve HSBC Grup kuralları gereği HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Amerikan Samoası ya da Kuzey Mariana Adaları Milletler Topluluğu'nda Yerleşik olanlar dahil ABD yerleşik veya Kanada Yerleşik olarak sınıflandırılan kişilere yatırım ürünü satışı yapılamamaktadır. Müşterilerimizin “A.B.D ya da Kanada yerleşik” statüsüne girmesi halinde, bu durum HSBC Bank A.Ş.’ne ve/veya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne bildirilmelidir.
  • Yasal Uyarı

   HSBC Bank A.Ş. Bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere BDDK, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK; HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere SPK tarafından yetkilendirilmişlerdir ve söz konusu kurumların gözetim ve denetimine tabidirler. HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aynı zamanda Borsa İstanbul piyasalarında işlem yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş birer borsa üyesidirler. Seans odası bulunan HSBC Bank A.Ş şubeleri ve dağıtım kanalları aracılığıyla müşterilerden alınan hisse senedi alım satım emir ve işlemleri HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye iletilmekte ve gerçekleştirilmektedir.
  • Genel Bilgiler

   Hisse senedine yatırım yapılmadan önce ürünün riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dokümanda belirtilen koşulların tümü ileride değiştirilebilir. Ürün ve/veya hizmet tanıtım amaçlı bu doküman HSBC Bank A.Ş ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin izni veya yasal bir zorunluluk olmadan herhangi bir yolla kısmen veya tamamen çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
  • Bu doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

   Yukarıdaki açıklamaları bulunan Hisse Senedi ürününün Temel Bilgiler Dokümanı’nı aldığımı, okuduğumu, anladığımı, bu belgelerde yer alan şartları ve bilgileri kabul ederek, bilerek talepte bulunduğumu beyan ve kabul ederim. İşbu temel bilgiler dokümanının bir örneği de tarafıma verilmiştir.

d) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

HSBC Bank A.Ş., müşterilerin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

 • 1. HSBC Bank A.Ş., müşterilerinden sadece hizmet verebilmesi ve müşterinin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli olduğuna inanılan bilgileri toplar.
 • 2. HSBC Bank A.Ş., müşteri bilgilerini müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanır.
 • 3. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, yerel kanun ve düzenlemeler elverdiği ölçüde HSBC Grubu içindeki şirketlerle ve vekilleriyle veya destek hizmeti sağlanan kuruluşlarla paylaşabilir
 • 4. HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, HSBC Grubu'nun dışındaki kurum ve kuruluşlara müşterinin önceden onayını almadan veya yasal bir zorunluluk olmadan veya müşteri daha önce durumdan haberdar edilmeden açıklamaz.
 • 5. HSBC Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama ve yürütme organları ve mercileri Müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Müşteri bilgileri sadece yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde açıklanacaktır.
 • 6. HSBC Bank A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır.
 • 7. HSBC Bank A.Ş'de, personeli dahil yetkisi olmayan kişilerin müşteri bilgilerine izinsiz ulaşmasını engellemek için sıkı bir güvenlik sistemi uygulanmaktadır.
 • 8. Tüm HSBC Bank A.Ş. personeli ile düzenlemelerin elverdiği ölçüde Müşteri bilgilerine ulaşma izni olan tüm üçüncü şahıslar ve HSBC Grubu'na dahil tüm şirketler, HSBC'nin Gizlilik politikasına ilişkin ilkeleri bilmek ve uymak zorundadır.
 • 9. HSBC Bank A.Ş., doğrudan iletişim kapsamı dışında kalmayı tercih eden müşterilerinin HSBC Bank Bireysel Telefon Bankacılığı 0850 211 0 117 veya HSBC Bank Şirket Telefon Bankacılığı 0850 211 0 424 aracılığıyla iletecekleri taleplerini karşılamaktadır.

e) Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağı & Emir gerçekleştirme politikaları

Tanımlar

Kazandıran Şube: Müşterinin yatırım hesabını açan ve yatırım hesabının bağlı olduğu cari hesabının bulunduğu HSBC Bank A.Ş. Şubesi'dir.

Yatırım Merkezi (YM): Kendisine bağlı kazandıran şubelerin YM tanımlı yatırım müşterilerinin hisse senedi emirlerine aracılık eden ancak işlem kanalı internet ve telefon bankacılığı olan müşterileri dahil olmak üzere gelir performansı hedefi ile çalışan HSBC Bank Şubeleri Yatırım Merkezi olarak adlandırılır.

Temsilci: Kazandıran Şubenin bağlı olduğu Yatırım Merkezidir.

İşlem Kanalı:Yatırım hesabı bulunan müşterilerin alım satım işlemlerini gerçekleştirdikleri hizmet platformlarıdır. Yatırım Merkezleri ve Telefon / İnternet / Mobil servisleri temel iki işlem kanalıdır.

Kısaltmalar

YM : Yatırım Merkezi
HSBC Yatırım : HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
GTP : HSBC Yatırım alım satım ve muhasebe sistemi
TS : Trading System
Borsa : Borsa İstanbul
MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu

Müşteri Kabulü ve Hesap Açılışı

Emir iletimine aracılık yapacak HSBC Bank A.Ş. ile HSBC Yatırım arasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği sözleşme kapsamında işlemler gerçekleştirilir.

Müşterilere; yatırım hizmetleri ile yan hizmetler sunulacağı durumda hesap açılır.

Hesap; öncelikle emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunacak HSBC Bank nezdinde daha sonra Yatırım Ürünleri Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalayıp gerekli olan evrakları (Risk Bildirim Formları-Temel Bilgiler Dokümanı, kimlik vb) tamamlayarak HSBC Yatırım nezdinde açılır, MKK sicil eşleşmesi yapılır.

Emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunacak HSBC Bank, müşterilerine uygunluk testini yapıp müşterilerin verdiği yanıtları HSBC Yatırım ile ortak kullandıkları sisteme girip otomatik olarak puanlanmasını sağlar.

Emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunacak HSBC Bank, müşterilerine Yatırım Danışmanlığı ya da Portföy Yönetimi hizmeti verilmesini talep ettiği takdirde HSBC Yatırım’ın hazırladığı yerindelik testini müşterilerine uygular ve müşterilerin bilgilerini toplayıp HSBC Yatırım ile ortak kullandıkları sisteme girer. Yerindelik testi HSBC Yatırım tarafından değerlendirilir.

Müşteri talebine göre farklı işlem kanalları seçebilmektedir. Bunlar,

 • 1. Telefon
 • 2. İnternet Kanalı
 • 3. Mobil Kanalı
 • 3. Yatırım Merkezi Kanalı

Müşterisine hesap açmak isteyen Kazandıran şube, yukarıdaki alternatifler arasında müşterinin profiline en uygun olan çözümü bularak önerir. Uygunluk testi sonucunda “Çok Yüksek Risk” kategorisine giren müşteriler HSBC Bank Yatırım Merkezlerine / seans odalarına emir iletiminden sorumlu müşteri temsilcilerine emir iletebilirler.

YM tanımlı açılan yatırım hesabı sahipleri aynı zamanda telefon/internet kanallarını kullarak da alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Telefon / İnternet kanalı tanımlı hesaplar alım satım işlemlerinde sadece bu kanalı kullanmak durumundadırlar.

YM tanımlı hesaplar için; YM çalışanları sadece alım satım emri kabul edip gerçekleştirebilirken, Telefon / İnternet kanalı tanımlı müşterilerin hesaplarını görüntüleyebilir ancak emir girişi yapamazlar.

Hisse Senedi - Emir İletimi

Yatırım Merkezleri vasıtası ile işlem yapmak isteyen müşteriler, alım – satım emirlerini bizzat yatırım merkezlerine giderek ilgili uzman personele yazılı olarak iletebilecekleri gibi çalıştıkları Yatırım merkezini telefon ile arayarak da işlem yapabilirler. Yatırım Merkezlerinde bulunan tüm telefonlar kayıtlıdır.

Telefon Bankacılığı ile işlem yapmak isteyen yatırımcılar 0850 211 0 111 numaralı çağrı merkezini arayarak ilgili menüleri seçtikten sonra Telefon Bankacılığı Yatırım Ekibi yardımı ile alım – satım emirlerini Borsa’ya iletebilir, emirleri üzerinde değişiklik yapabilir ya da emirlerini iptal edebilirler.

HSBC Yatırım, İşlem kanalı ayrımı olmaksızın, tüm kanallardan sisteme ulaşan alım satım emirlerini müteselsil sıra numarası ile Borsaya iletir.

Hisse Senedi Alış ve/veya Satış emirlerini müşteriden alan dealer, aldığı emri “zaman önceliği kuralı”na uymak koşuluyla üç şekilde Borsa sistemine iletir.

 • TS ile : YM dealerlarının kullanımına sunulmuş müşteriden alınan alım satım emirlerinin Borsa’ya hızlı bir şekilde iletilmesini sağlayan işlem platformu
 • GTP ile : YM dealerlarının da kullanımına açık olan Yatırım emir iletim, operasyon ve muhasebe sistemi
 • Broker kanalı ile : Bu yöntem, sistemde problem olduğu durumda tercih edilmelidir.

Hisse senedi - Emir Gerçekleşme Takibi

Gün içerisinde gerçekleşen emirlerin ve gün sonu gerçekleşmeyen emirlerin teyidi en geç 2. Seans bitiminde müşteriler ile paylaşılmalıdır.

Gerçekleşen İşlemler ve İşlem Teyitleri

Gerçekleşen hisse senedi alım işlemlerinin bedeli işlem gününü takip eden iki iş günü sonra (T+2) Takasbank’a gönderilir ve satın alınan menkul kıymetler yatırım hesabına kaydedilir. Satışı yapılan menkul kıymetler satış gününü takip eden iki iş günü sonra ( T+2 ) Takabank’a gönderilir ve satış bedeli yatırım hesabına aktarılır.

Yatırımcıların Borsa’ya iletilen alım–satım emirlerinden gerçekleşenler ile ilgili işlem teyitleri gün sonunda sistemde kayıtlı e-mail adreslerine gönderilir. Ayrıca, gün içinde aksi talimatı olmayan işlem yapan tüm müşterilere, işlemleri gerçekleştikçe SMS mesajı gönderilmektedir. Uygulama gereği müşterinin hesabına sms için cep telefonu numarası veya e-mail için mail adresi tanımlı olması gerekmektedir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Emirlerinin İletimi ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar

VİOP emirlerinin kabul ve gerçekleştirilmesi, Borsa, HSBC Yatırım düzenlemeleri ile yasal mevzuat ve ilgili çerçeve sözleşmelerinde belirtilen hükümlere uygun olması gerekir.

Müşteri emirleri, dealer tarafından kayıtlı telefon aracılığı ile alınır ve Borsaya iletilir.

Emirler, işlemin niteliğine göre zaman ve emir önceliğine sahip olur ve buna göre mümkün olan en kısa sürede ve en hızlı şekilde işlem alınır. SPK belge ve kayıt düzeni tebliğinde belirtilen belgeler alınır, gerçekleşen VİOP işlemleri müşteri hesaplarına hem nakit hem kontrat bazında aynı gün yansır.

Gerçekleşen işlemler müşterilere hergün mail yoluyla iletilir, mail adresi olmayan müşteriler VIOP da işlem yapamaz.

1- Fon Payı Alım Satım İşlemleri

Müşteri; yatırım fonu alım satım talebinde bulunduğunda hesabında yeterli bakiye varsa emrini; İşlem Aracılığı ekibine iletir, müşteri; talep ettiği fona ilişkin Temel Bilgiler Dokümanını imzalamış olmalıdır, eksiklik bulunması halinde Müşteri Temsilcisi tarafından imzalaması sağlanmalıdır.

Müşteri; diğer kurumlar tarafından arz edilen ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFDP) işlem gören tüm fonların alım - satımını aynı şekilde yatırım hesabından gerçekleştirebilir.

Fon alım-satım talimatı doğrultusunda platforma iletilen emirler; platform işleyiş kuralları gereği sisteme iletilir.

f) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

İnternet üzerinden yapılan hisse senedi işlemleri için aşağıdaki bilgiler esas alınır.

 • Müşteri tarafından girilen emirlerin durumu elektronik ortamda takip edilebilir,
 • Emirlere ait işlem,fiyat, miktar, tarih zaman bilgileri görüntülenir,
 • Emirlerin durumu detaylı takip edilebilir,
 • Emirler üzerinde piyasa kuralları çerçevesinde gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılabilir,
 • Portföyde bulunan menkul kıymetler ve bakiye görüntülenir
 • Tüm Elektronik İşlem kanalları üzerinden, müşteri kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile bu bilgilere erişebilir.
 • İmzalanan çerçeve sözleşmesinin eki olan “hesap ekstresini e-mail adresine isteme talimatı” ile yapılan talep üzerine, hesap ekstresi müşteriye ait elektronik posta adresine gönderilir.

g) Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri

ğ) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • 1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

  Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
 • 2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

  Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
 • 3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

  Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
 • 4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

  Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

  - Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı

  - Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).
 • 5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

  Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

h) Olası risklere karşı hazırlanan "beklenmedik durum planları"na uygun olarak müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirleri

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ DURUM PLANI

 • Amaç:

  1. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.sistemlerinin, tamamen veya kısmen kullanılamaz hale gelmesi durumunda işlemlerin devamı için uygulanacak olağanüstü durum yönetimi ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak çalışan ve müşterileri bilinçlendirmek,

  2. Olağanüstü durumda gerekli tedbirlerin alınması ve böylece:

  * Müşteri hizmetinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak,

  * Düzeltme, düzenleme maliyetlerini azaltmak,

  * Can kaybı ve mali kayıp riskini en aza indirmektir.
 • Genel İşleyiş:

  * HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla saklamakla yükümlü olunan her türlü bilgi, rapor, mali tablo ve mevcut mevzuat uyarınca saklamakla yükümlü olunan her türlü kayıt, elektronik ortamda tutulmaktadır. Yedek sistemler farklı lokasyonlarda bulunmaktadır.

  * Mali Tablolar ile ilgili kayıt ve belgeler hem fiziki olarak Arşiv Merkezi'nde hem de elektronik ortamda saklanmaktadır. Müşterilerle karşılıklı olarak imzalanan sözleşme ve beraberindeki tüm evraklar yangına karşı korunaklı dolaplarda saklanmaktadır.

  * Olağanüstü durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler resmi kurumlara bildirilmiştir.
 • Olağanüstü Durum İş Akışı:

  * Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağıyla ilgili ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında hesap açılış sırasında müşterilere bilgi verilir, sistemin hasar görmediği olağanüstü bir durumda Banka'nın internet sayfasında konu ile ilgili duyuru yapılır.

  * Olağanüstü durumla karşılaşıldığında SPK, İMKB, MKK başta olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlar en seri haberleşme aracı kullanılarak acil durum kapsamı, etkileri, alınan önlemler, yapılacak işlemler hakkında haberdar edilir.

  * Olağanüstü durumlar için İstanbul ve İzmir'de alternatif çalışma merkezleri belirlenmiştir.

  * Yatırımcılarla Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması; Ex-Api Sistemi, Uzaktan Erişim Sistemleri ve VIOP bağlantıları farklı lokasyonlardan yapılacaktır.

  * Mali ve Bilgi İletişim Alt Yapısı Dahil Olmak Üzere Operasyonel Risk Değerlendirmesi; olağanüstü durumlarda gerekli sayıda personel, işlemleri gerçekleştirmek ve işleyişi sorunsuz hale getirmek amacıyla önceden belirlenen lokasyonda çalışacaktır.

  * Sistemlerin hasar gördüğü olağanüstü bir durumda kullanılacak yedek sistemler için periyodik olarak testler düzenlenir.

  * Bina ve sistemlerinin tamamen veya kısmen çalışma saatleri içinde veya dışında kaybedilmesi durumunda, siz değerli müşterilerimize çağrı merkezimiz 0850 211 0 111 numaralı telefondan hizmet verilemeye devam edilecektir. İlgili hattın çalışmaması durumunda yeni çağrı merkezi numarası müşterilerimize, günün şartları çerçevesinde mümkün olabilecek en seri yöntemle duyurulacaktır.

ı) "Sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine" ilişkin bir açıklama

Bu sayfada yer alan bilgiler HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (HSBC Yatırım) tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, HSBC Yatırım tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan HSBC Yatırım sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

i) Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği & Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özellikleri, olası riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilecek alternatif iletişim yöntemleri

Özel bilgilerin hiçbiri web sunucularımız üzerinde saklanmamakta, daha korumalı ve dışarıdan hiçbir erişimi olmayan ayrı makinalarda tutulmaktadır. Bu sayede, müşteri güvenlik girişinden geçmeden hiçbir kişisel hesaba veya servise ulaşılamaz.

Veri saklama ve erişiminde uygulanan güvenlik önlemleri;

 • Finansal kurumlar için yüksek düzeyde (128 bit) veri şifreleme (encryption) endüstri standardı. Şifreleme, sizin bilgisayarınızla bizim bilgisayarlarımız arasında gerçekleşen işlemlerin okunamayacak şekilde değiştirilmesi yoludur
 • Firewall (güvenlik yazılımı)
 • Emirlerin durumu detaylı takip edilebilir,
 • Sunucu tasdiki
 • Verilerin virüs kontrolünün yapılması ve içeriği anlaşılmayan dosyaların sistemlerimize kabul edilmemesi.
 • Sayısal sertifikalar