Ana içeriğin başı

HSBC Yatırım Yetki Belgesi

Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2015 tarih ve 36 sayılı toplantısında Şirketimizin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği (Yatırım Hizmetleri Tebliği) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (Yatırım Kuruluşları Tebliği) uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenerek, Şirketimizin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak faaliyette bulunmasına izin verilmesi neticesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 01.02.2016 tarih ve G-048 (325) numaralı "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yetki belgesini görüntülemek için Yetki belgesini görüntülemek içintıklayın.

İşlem Aracılığı Faaliyeti (Yurt içinde)

 • Paylar
 • Diğer Menkul Kıymetler
 • Paya dayalı türev araçlar
 • Pay endekslerine dayalı türev araçlar
 • Diğer türev araçlar

Portföy Aracılığı Faaliyeti (Yurt içinde)

 • Diğer menkul kıymetler

Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Halka Arza Aracılık Faaliyeti

 • Aracılık Yüklenimi
 • En İyi Gayret Aracılığı

Saklama Hizmeti

 • Sınırlı Saklama Hizmeti

 

Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmeti

Yetkili olduğumuz “Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin tablo” aşağıdadır.

Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler

Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü Veriliş Tarihi Numarası
Geniş Yetkili Aracı Kurum 01/02/2016 G-048 (325)
 

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar - -
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler - -
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar - -
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
1.vi. Diğer Türev Araçlar - -
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar İzin Var -
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzin Var -
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzin Var -
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzin Var -
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzin Var -
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar -
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar -
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar -
3.vi. Diğer Türev Araçlar -
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
6.i. Aracılık Yüklenimi İzni Var
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
7. Saklama Hizmeti  
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti -

Yetki Belgeleri Terkin Duyurusu

Şirketimizin; sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda Şirketimiz, Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri uyarınca "geniş yetkili aracı kurum " olarak sınıflandırılmış olup, Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Aracı Kurumumuza verilmiş olan,

 • 18.01.2002 tarih ve 325 sayılı Alım Satım Aracılığı,
 • 10.05.2005 tarih ve 81 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık,
 • 18.01.2002 tarih ve 247 sayılı Halka Arza Aracılık,
 • 18.01.2002 tarih ve 208 sayılı Portföy Yöneticiliği,
 • 18.01.2002 tarih ve 184 sayılı Yatırım Danışmanlığı,

yetki belgeleri ile,

 • 18.01.2002 tarih ve 205 sayılı Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzni'nin

geçersiz sayılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı 26.01.2016 tarihinde Ticaret Sicili'nden tescil ettirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.