Ana içeriğin başı

Duyurular

Yatırımcılar İçin Serbest İşlem Platformu Hakkında Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul veya SPK) 03.06.2011 tarih ve 17/519 sayılı kararında belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde Kurulca belirlenen şirketlerin hisse senetlerinin BIST tarafından belirlenecek Pazar veya Platform'da işlem görmesine karar verilmiştir. 

Bu karardan hareketle; Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.07.2011 tarih ve 1423 sayılı, 17.11.2011 tarih ve 1442 sayılı ve 29.12.2011 tarih ve 1452 sayılı kararı uyarınca Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da payları işlem görmeyen şirketlerden finansal büyüklüğü ve ortaklık yapısı dikkate alınarak Kurulca belirlenecek olanların paylarının BIST Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem görebilmesi için oluşturulan "Serbest İşlem Platformu"nun işleyiş usul ve esasları BIST'nin 386 numaralı genelgesi ile düzenlenmiştir. 

Genelge gereği platformda işlem yapacak yatırımcılara, işlem görecek paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşılabilecek diğer riskler konusunda "Risk Bildirim Formu"nun imzalatılması zorunludur. 

BIST'nin 386 numaralı genelgesi için 386 numaralı genelgesi içintıklayın.

SİP Risk Bildirim Formu için Risk Bildirim Formu içintıklayın.


Kapanış Seansı Uygulaması

Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası için geçerli olan uygulamalar ile ilgili özet tablo ve yeni seans saati düzenlemeleri ekte yer almaktadır. 

BIST kapanış seansı işleyiş kuralları özet tablo için BIST kapanış seansı işleyiş kuralları özet tablo içintıklayın.

Yeni seans saati düzenlemeleri için Yeni seans saati düzenlemeleri içintıklayın.


Emir İptal, Miktar Azaltma ve Emir Kötüleştirme Ücretleri

İMKB'nin 30.12.2011 tarih ve 385 sayı ile 19.11.2012 tarih ve 409 sayılı Genelgelerine göre Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasalarında emir iptal, miktar azaltma ve emir kötüleştirme işlemleri için ücret uygulanmaktadır. 

Detaylı bilgi için Emir İptal, Miktar Azaltma ve Emir Kötüleştirme Ücretleritıklayın.


Hisse Senetleri A, B, C Grubu Şeklinde Sınıflandırılıyor

01/10/2010 tarihinden itibaren, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 23/07/2010 tarih ve 21/657 sayılı Kararı’na istinaden , BIST’te işlem gören hisse senetlerinin “A, B, C Grubu” şeklinde sınıflandırılması uygulamasına başlanmıştır.“A, B, C Grubu” hisse senetleri üç ayda bir BIST tarafından güncellenmektedir. 

“A, B, C Grubu” hisse senetleri listesi için “A, B, C Grubu” hisse senetleri listesi içintıklayın.
Uygulamaya istinaden yatırımcılar tarafından tamamlanması gereken İşlem Kuralları Bildirim Formu için İşlem Kuralları Bildirim Formu içintıklayın.


Yatırımcılar İçin Gelişen İşletmeler Piyasası Hakkında Açıklamalar

BIST GİP’te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. İMKB GİP’te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP’te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

Bu amaçla, BIST GİP Yönetmeliği’nin 67. maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir. 

GİP Risk Bildirim Formu için GİP Risk Bildirim Formu içintıklayın.


BIST Tarafından Piyasa Verileri Dağıtımında Yapılan Değişiklik

BIST'in aldığı karar gereği, 01/04/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, BIST tarafından dağıtımı yapılan piyasa verileri, farklı abonelik seçenekleri dahilinde BIST tarafından ücretlendirilmektedir.