Ana içeriğin başı

HSBC Yatırım'ı Keşfedin

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL olan HSBC Yatırım, HSBC Bank A.Ş.'nin iştirakidir.

Genel Müdürü Cem Öksün olan HSBC Yatırım, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası ürünlerinin alım-satım işlemlerinde aracılık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmeti

Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler

Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü Veriliş Tarihi Numarası
Geniş Yetkili Aracı Kurum 01/02/2016 G-048 (325)
 

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
   1.i. Paylar - -
   1.ii. Diğer Menkul Kıymetler - -
   1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
   1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar - -
   1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar - -
   1.vi. Diğer Türev Araçlar - -
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
   2.i. Paylar İzin Var -
   2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzin Var -
   2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - -
   2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzin Var -
   2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzin Var -
   2.vi. Diğer Türev Araçlar İzin Var -
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
   3.i. Paylar -
   3.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var
   3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -
   3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar -
   3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar -
   3.vi. Diğer Türev Araçlar -
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti  
   6.i. Aracılık Yüklenimi İzni Var
   6.ii. En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
7. Saklama Hizmeti  
   7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni Var
   7.ii. Genel Saklama Hizmeti -

HSBC Yatırım, Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası Vadeli İşlemler Piyasalarında faaliyet göstermektedir.

Müşterilerimiz HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında HSBC Bank Şubeleriİnternet Bankacılığı , Telefon Bankacılığı ve Mobil Bankacılık aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilirler